Cosul este gol!

E-mail

Pagini din interiorul cărţii!

Fişe de recapitulare şi evaluare finală clasa I

Comunicare în limba română. Matematică şi explorarea mediului. Dezvoltare personală. Arte vizuale și abilități practice

Autori Arina Damian, Cristina Martin, Florica Stoica
Format 20,5 x 29 cm (A4)
Nr. pagini 48

________________________________

Preț: 17,00 lei
Categorie: Clasa I
Codul produsului: CLS1-014

________________________________

Descriere

Avizat M.E.N. prin Ordinul nr. 5318 din 21.11.2019

Testele propuse de acest auxiliar sunt strâns legate de noţiunile studiate în clasa I, la comunicare şi limba română, matematică şi explorarea mediului, dezvoltare personală, arte vizuale şi abilităţi practice.
Exerciţiile, care au grade diferite de dificultate, au ca suport desene atractive, care îl fac pe copil să înţeleagă mai bine enunţul sau cerinţa.
Prin varietatea temelor abordate şi prin caracterul său interdisciplinar, auxiliarul se constituie într-un instrument eficient de evaluare în perioada recapitulărilor de la sfârşit de an şcolar. Pentru uşurinţa evaluării au fost introduşi descriptori de performanţă şi itemi de autoevaluare.

Comentarii