Cosul este gol!

E-mail

Pagini din interiorul cărţii!

Matematică și explorarea mediului. Clasa a II-a. Partea II - (E2)

Caiet de lucru. Exerciţii, probleme, probe de evaluare. Varianta - EDP (Radu, Chiran, Pîrîială)

Autori Nicoleta Popescu
Format 20,5 x 29 cm (A4)
Nr. pagini 64

________________________________

Preț: 14,50 lei
Categorie: Clasa a II-a
Codul produsului: CLS2-009

________________________________

Descriere

 Vizualizare pagini interior și descărcare

             • VEZI PE TOT ECRANUL •

La realizarea acestei lucrări s-a ținut cont de ordinea conținu­turilor din noul manual (din 2018) la disciplina Matematică și explorarea mediului, clasa a II-a.

Elevii sunt puşi în situaţia de a analiza, de a exersa şi de a aplica în mod conştient şi creator noţiunile teoretice dobân­dite. Conţinutul caietului este structurat de la uşor la greu, de la simplu la complex, existând şi probleme cu un grad de dificultate sporit.

CUPRINS

1. ÎMPĂRȚIREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 100
• Scăderea repetată. Lacul, balta
• Legătura dintre înmulțire și împărțire
• Împărțirea la 2. Marea Neagră
• Împărțirea la 3 şi la 4. Delta Dunării
• Împărțirea la 5 şi la 6
• Fracții; fracții echivalente (egale)
• Probleme cu operații de împărțire
• RECAPITULARE
PROBĂ DE EVALUARE

2. ÎMPĂRȚIREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 100
• Împărțirea la 7. Pădurea
• Împărțirea la 8 și la 9. Sunetul
• Cazuri speciale de împărțire. Deșertul
• Aflarea numărului necunoscut* (conținut facultativ)
• RECAPITULARE
PROBĂ DE EVALUARE

3. REZOLVAREA PROBLEMELOR
• Rezolvarea problemelor prin una sau două operații. Polul Nord și Polul Sud
• Ordinea efectuării operațiilor
• Rezolvarea problemelor prin mai multe operații
• RECAPITULARE
PROBĂ DE EVALUARE

4. FIGURI ȘI CORPURI GEOMETRICE
• Figuri geometrice: pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc, semicerc. Electricitatea
• Axa de simetrie
• Corpuri geometrice: cub, cuboid, cilindru, sferă, con
• Desfășurarea unui corp geometric
• RECAPITULARE
PROBĂ DE EVALUARE

5. UNITĂȚI DE MĂSURĂ (I)
• Măsurarea lungimii. Magneţi
• Măsurarea capacității
• Măsurarea masei. Magneți care se resping / se atrag
• RECAPITULARE
PROBĂ DE EVALUARE

6. UNITĂȚI DE MĂSURĂ (II)
• Măsurarea timpului. Sistemul Solar
• Bani: monede și bancnote
• RECAPITULARE
PROBĂ DE EVALUARE

EVALUARE FINALĂ

Comentarii