Cosul este gol!

E-mail

Pagini din interiorul cărţii!

Matematică și explorarea mediului. Clasa a II-a. Partea II - (E3)

Caiet de lucru. Exerciţii, probleme, probe de evaluare. Varianta - EDP (Bălan, Andrei, Voinea, Stan)

Autori Nicoleta Popescu
Format 20,5 x 29 cm (A4)
Nr. pagini 64

________________________________

Preț: 14,50 lei
Categorie: Clasa a II-a
Codul produsului: CLS2-011

________________________________

Descriere

 Vizualizare pagini interior și descărcare

             • VEZI PE TOT ECRANUL •

La realizarea acestei lucrări s-a ținut cont de ordinea conținu­turilor din noul manual (din 2018) la disciplina Matematică și explorarea mediului, clasa a II-a.

Elevii sunt puşi în situaţia de a analiza, de a exersa şi de a aplica în mod conştient şi creator noţiunile teoretice dobân­dite. Conţinutul caietului este structurat de la uşor la greu, de la simplu la complex, existând şi probleme cu un grad de dificultate sporit.

Cuprins

1. ÎMPĂRȚIREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 100
• Împărțirea numerelor naturale folosind scăderea repetată
• Legătura dintre înmulțire și împărțire (Electricitatea)
• Împărțirea la 2 și la 3
• Împărțirea la 4, la 5 și la 6
• Împărțirea la 7, la 8 și la 9
• Cazuri speciale de împărțire
• Proba înmulțirii. Proba împărțirii
• Aflarea unui număr necunoscut* (conținut facultativ)
• Probleme care se rezolvă prin operații diferite (Circuit electric simplu)
• Recapitulare
PROBĂ DE EVALUARE
• Fracții; fracții echivalente (egale)


2. UNITĂȚI DE MĂSURĂ
• Măsurarea timpului
• Măsurarea lungimii
• Măsurarea capacității
• Măsurarea masei: kilogramul, gramul
• Bani: monede și bancnote (Sunetul. Intensitatea sunetului)
• Recapitulare 1
• Recapitulare 2
PROBĂ DE EVALUARE


3. FIGURI ȘI CORPURI GEOMETRICE
• Figuri geometrice: pătratul, dreptunghiul, triunghiul, cercul
• Axa de simetrie
• Corpuri geometrice: cubul, cuboidul, cilindrul, sfera, conul
• Recapitulare
PROBĂ DE EVALUARE


4. RECAPITULĂRI ȘI EVALUĂRI FINALE
• Recapitulare finală 1
• Recapitulare finală 2
• Evaluare finală 1
• Evaluare finală 2

Comentarii